BedrijfsLab

Geef je medewerkers voldoende brandstof

Werken voor je brood met inzet van je talenten: het lijkt zo simpel. Eerlijk gezegd is het een levenskunst om dit met plezier en behoud van je gezondheid tot je pensioen te kunnen doen. De werkgever die investeert in zijn medewerkers voorkomt hoge kosten voor ziekteverzuim. De wet verplicht je om bij ziekte de medewerker maximaal twee jaar het loon door te betalen. Zo’n zieke medewerker kost je gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn bruto salaris, terwijl daar nog kosten bijkomen voor de tijdelijke vervanging en de ziekteverzuimbegeleiding.

Hoe hou je je medewerkers gezond en gemotiveerd met hart voor de zaak?

Wat doet Het LijfLab

Het LijfLab biedt tijd, ruimte en kennis om jouw medewerkers te laten ontdekken hoe ze pro-actief voor zichzelf kunnen zorgen. De unieke combinatie van coaching en training mentaal én fysiek, geeft een hele nieuwe benadering van het begrip ‘werken’. Wat je medewerker investeert in zichzelf, kan hij weer investeren in zijn werk. Een investering die zich uitbetaalt in de gezondheid van je medewerkers.
Vanuit een holistische benadering biedt onze kennis en ervaring méér dan rust in het lichaam of het hoofd, zoals bijvoorbeeld bij yoga en 

 

mindfulness. Je wilt als werkgever toch dat de medewerker niet alleen verstilt, maar zich ook gemotiveerd en geinspireerd voelt in zijn of haar werk. Je wilt medewerkers die zich, ook op de lange termijn, bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun geestelijke -en fysieke gezondheid, privé en op het werk. De brede aanpak van Het LijfLab is gericht op het doorbreken van oude patronen en het terugvinden van levenslust en motivatie.

Deze benadering is dé benzine van de persoonlijke motor.

Waar zit de pijn?

Ziekteverzuim kan vele oorzaken hebben en is soms niet of nauwelijks te voorkomen of te beïnvloeden door de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan een griepepidemie. Betreft het echter uitval van medewerkers om de volgende redenen, dan is er wel degelijk iets aan te doen. Door jou als werkgever, maar ook door de medewerker.

 • hoge werkdruk
 • negatieve werksfeer of managementstijl
 • het niet zelf kunnen bepalen van werktempo en/of werklast
 • het ontbreken van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • het zichtbaar ontbreken van de zin van het werk
 • of onvoldoende aandacht voor klachten.

Het LijfLab, voor werkgevers die willen investeren in:

 • Gezonde, gemotiveerde medewerkers die bewust goed voor zichzelf zorgen
 • Medewerkers die zich realiseren dat ze kwaliteiten en beperkingen hebben, en hier transparant naar handelen
 • Een betere focus en concentratie tijdens het werk
 • Significante verlaging van de kosten voor ziekteverzuim
 • Een gezondere cultuur op het werk als het gaat om ziekteverzuim
 • Snellere reïntegratie van zieke medewerkers

Onze trainingen dragen bij aan:

 • Een goede focus en concentratie
 • Vermindering van stress en het beter kunnen omgaan met stress
 • Verhoging van de vitaliteit van medewerkers
 • Terugdringing en voorkoming van ziekteverzuim
 • Voorkoming van een mogelijke burnout
 • Herstel bij burnout
 • Loslaten van fysieke -en mentale spanning
 • Bewustzijn van je eigen gebruiksaanwijzing.

Wij leveren maatwerk in:

afdelingstrainingen, in company-trainingen, individuele coaching. Kijk ook eens naar onze overige LabActiviteiten, zoals bijvoorbeeld onze trainingen LevensWerk (ziekteverzuimpreventie), WerkZe (re-integratie) en de LabSpecials.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

Contact

NRC.nl/nieuws:‘NRC checkt: ‘Kosten van burn-out bedragen 60.000 euro.’:

Ondanks de meetproblemen bestaat er in Nederland voldoende onderzoek dat er op wijst dat een burn-out de werkgever gemiddeld 60.000 euro kost. Dat bedrag is volgens deskundigen eerder hoger dan lager.” [19 juni 2017]

Trouw.nl/samenleving:  ‘Eindelijk oog voor gezond en gemotiveerd doorwerken.’

“…Negentig procent van de werkgevers geeft aan maatregelen te willen nemen om hun werknemers langer vitaal en vakbekwaam te houden.”
“…Tweederde van de personeelsmanagers ervaart nu al knelpunten of verwacht deze binnenkort met werknemers die niet mee kunnen komen, voor wie de werkdruk te hoog is of die kampen met gezondheidsproblemen.”
“…Het is niet alleen aan de baas om actie te ondernemen, zeggen de adviesbureaus. Werknemers zouden zichzelf ook meer moeten bezig houden met hun inzetbaarheid.”
“…De Overheid ondersteunt ook initiatieven om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.” [12 juli 2017]

Eindelijk heeft mijn hoofd
een goed gesprek met mijn lijf